Contact

per 1 april 2018 Wethouder van Caldenborghlaan 45
6226 BS Maastricht
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Inschrijfformulier Masterclass 2: Verdieping GGZ

Ik schrijf me hiermee in voor Masterclass 2, verdieping GGZ op woensdag 13 en 20 juni

Masterclass 2: verdieping GGZ

Masterclass 2 is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het vijfstappenmodel 
(Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, 
bij jonge of oudere kinderen. 
 
Masterclass 2 kan gevolgd worden na  de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 2 en het Coachingstraject vormen de bagage voor Certificatie Kuipers I en II. Aanvragen voor behandeling die via Stichting Kinderleven binnenkomen worden doorgegeven aan behandelaars met dit certificaat plus er is een vermelding van gecertificeerde behandelaars op de website. 
Stichting Kinderleven Licentie Kuipers I en II is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject Masterclass 2 hebben doorlopen.
Masterclass 2 is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het vijfstappenmodel (Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, bij jonge of oudere kinderen. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat beide modellen effectief zijn. Masterclass 2 kan gevolgd worden na  de Basistraining.
 
De Basistraining en Masterclass 2 vormen de bagage voor Certificatie Kuipers I en II. Aanvragen voor behandeling die via Stichting Kinderleven binnenkomen worden doorgegeven aan behandelaars met dit certificaat plus er is een vermelding van gecertificeerde behandelaars op de website. Stichting Kinderleven Licentie Kuipers I en II is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject Masterclass 2 hebben doorlopen. 
 
De gelicenseerde GZ professional kan zelfstandig met ouders en kind het ééngesprek en het vijfstappenmodel voeren, al dan niet in opdracht van Stichting Kinderleven.
 
Licentiehouders verplichten zich om 1 keer per jaar aan een terugkomdag deel te nemen. Voor de licentie, inclusief terugkomdag betaalt men 300 euro.   
 
      

 

Masterclass 2: Uitgewerkt
 
Masterclass 2 bestaat uit:
 
Het zelf gevolgd hebben van een basistraining
Kosten basistraining         € 500,- 
 
Het volgen van de 2 bijeenkomsten 
Masterclass 2 van 6 uur
 
4 coachingsbijeenkomsten van 3 uur
 
Kosten Masterclass 2    € 2.000,-
Totale kosten (inclusief lesmateriaal)    € 2.500,-
BTW 21%    €     525,-
 
Totale kosten inclusief BTW    € 3.025,-
 
 
Voor losse, aparte coachingsbijeenkomsten wordt  € 150,- euro gerekend. De 4 coachingsbijeenkomsten voor Masterclass 2 zijn bij de prijs inbegrepen.
 
De training gaat alleen door met minimaal 5 deelnemers. 
Het maximum is 8 deelnemers.
Masterclass 2: Uitgewerkt

Na het gevolgd hebben van de basistraining Focus op hechting kan er gestart worden met Masterclass 2

Masterclass 2, GGZ verdieping bestaat uit:                                              

2 dagbijeenkomsten van 8 uur (totaal 16 uur)
Kosten Masterclass 2 (inclusief lesmateriaal)            € 2.000,-  

BTW 21%                                                                   €    420,-

Totale kosten inclusief BTW                                       € 2.420,-


De deelnemers kunnen losse, aparte coaching-bijeenkomsten met Paulien Kuipers afspreken. 

De training gaat door bij minimaal5 deelnemers, het maximum is 12 deelnemers.