Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Inschrijfformulier Masterclass 2: Verdieping GGZ

Ik schrijf me hiermee in voor Masterclass 2, voorjaar 2018

Masterclass 2: verdieping GGZ

Masterclass 2 is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het vijfstappenmodel 
(Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, 
bij jonge of oudere kinderen. 
 
Masterclass 2 kan gevolgd worden na  de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 2 en het Coachingstraject vormen de bagage voor Certificatie Kuipers I en II. Aanvragen voor behandeling die via Stichting Kinderleven binnenkomen worden doorgegeven aan behandelaars met dit certificaat plus er is een vermelding van gecertificeerde behandelaars op de website. 
Stichting Kinderleven Licentie Kuipers I en II is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject Masterclass 2 hebben doorlopen.
Masterclass 2 is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het vijfstappenmodel (Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, bij jonge of oudere kinderen.

Masterclass 2 kan gevolgd worden na  de Basistraining.

De Basistraining, Masterclass 2 en het Coachingtraject vormen de bagage voor Certificatie Kuipers I en II. Aanvragen voor behandeling die via Stichting Kinderleven binnenkomen worden doorgegeven aan behandelaars met dit certificaat plus er is een vermelding van gecertificeerde behandelaars op de website.
Stichting Kinderleven Licentie Kuipers I en II is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject Masterclass 2 hebben doorlopen. 
 
De gelicenseerde GZ professional kan zelfstandig met ouders en kind het ééngesprek en het vijfstappenmodel voeren, al dan niet in opdracht van Stichting Kinderleven.  
 
2 Bijeenkomsten in Eindhoven
Vrijdag van 10:00 - 16:30 uur
Data: Vrijdag 13 april en 18 mei 2018

Prijs: € 2.000,- 
Incl.  - lesmateriaal
        - 4 keer coaching

Accreditatie wordt aangevraagd.
        

 

Masterclass 2: Uitgewerkt
 
Masterclass 2 bestaat uit:
 
Het zelf gevolgd hebben van een basistraining
Kosten basistraining         € 500,- 
 
Het volgen van de 2 bijeenkomsten 
Masterclass 2 van 6 uur
 
4 coachingsbijeenkomsten van 3 uur
 
Kosten Masterclass 2    € 2.000,-
Totale kosten (inclusief lesmateriaal)    € 2.500,-
BTW 21%    €     525,-
 
Totale kosten inclusief BTW    € 3.025,-
 
 
Voor losse, aparte coachingsbijeenkomsten wordt  € 150,- euro gerekend. De 4 coachingsbijeenkomsten voor Masterclass 2 zijn bij de prijs inbegrepen.
 
De training gaat alleen door met minimaal 5 deelnemers. 
Het maximum is 8 deelnemers.
Masterclass 2: Uitgewerkt

Na het gevolgd hebben van de basistraining Focus op hechting (€ 593,75 reeds betaald) of voorheen de JGZ training, kan er gestart worden met Masterclass 2

Masterclass 2, GGZ verdieping bestaat uit:                                              

2 dagbijeenkomsten van 6 uur (totaal 12 uur)
4 coaching-bijeenkomsten van 3 uur (totaal 12 uur)

Kosten Masterclass 2 (inclusief lesmateriaal)            € 2.000,-  

BTW 21%                                                                   €    420,-

Totale kosten inclusief BTW                                       € 2.420,-


Voor losse, aparte coaching-bijeenkomsten wordt  € 150,- euro gerekend.
De 4 coaching-bijeenkomsten voor Masterclass 2 zijn bij de prijs inbegrepen.

De training gaat alleen door met minimaal 5 deelnemers.
Het maximum is 8 deelnemers.