Contact

per 1 april 2018 Wethouder van Caldenborghlaan 45
6226 BS Maastricht
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

lees meer hulpverleners

Voor welke hulpverleners is de Stichting Kinderleven bedoeld?
Het centrum is er voor hulpverleners die meer kennis willen opdoen over de band tussen ouders en kind. Deze kennis kan gevraagd worden naar aanleiding van een individuele casus, maar kan ook gegeven worden in de vorm van trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten. Vanuit het door de Stichting Kinderleven ondernomen Project Band Ouder&Kind wordt voorlichting over hechting georganiseerd voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met de ouder- en kindzorg. Niet alleen het belang van hechting wordt in de trainingen en cursussen benadrukt, óók methodieken om de band tussen moeder en kind te helpen verbeteren komen aan de orde. (zie verder het kopje hulpverleners)
 
Stichting Kinderleven heeft twee specialismen:
1. Het is een kenniscentrum voor hulpverleners in de jeugdhulpverlening en  jeugdgezondheidszorg,
Kennis en vaardigheden kunnen zowel naar aanleiding van casuïstiek aan individuele hulpverleners worden overgedragen, maar ook als deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen. Niet alleen de vaardigheden tot signalering van hechtingsproblemen komen in de trainingen aan de orde, maar ook de methodieken om de band tussen ouders en kinderen te helpen verbeteren. Vanuit Stichting Kinderleven wordt voorlichting over hechting georganiseerd voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met de ouder- en kindzorg. Daarnaast is er een divers aanbod waarvan individuele zorgverleners of zorginstellingen op maat gebruik kunnen maken.
 
2. Het is een behandelcentrum voor ouders met hun (jonge) kinderen, die zorgen hebben over de ouder-kind band. Ouders kunnen zichzelf aanmelden (zonder dat er een verwijzing nodig is) als zij belemmeringen ervaren in de band met hun jonge kind of kunnen door een andere hulpverleners verwezen worden, als deze vermoedens hebben van knelpunten in de band. Na een aanmeldingsgesprek wordt er in één of meerdere consulten gewerkt aan een positief herstel van de ouder-kind band. Ouders met hun kinderen van nul tot zes jaar zijn welkom. De zorgverzekering betaalt vijf behandelingen vanuit het basispakket (exclusief het eigen risico).
 
Wat zijn uitgangspunten van Stichting Kinderleven?
 
Het jonge kind spreekt weliswaar nog niet in woorden, maar communiceert  wel. Met de lichaamstaal en het gedrag reageert een kind op de sfeer en de stemmingen van zijn ouders en van anderen. Klachten van het jonge kind worden daarom mede begrepen vanuit het samenlevingsverband van het kind.
Het kleine kind is weliswaar nog niet autonoom in het dagelijks leven, maar wel autonoom in zijn verlangen om zich te ontwikkelen tot de unieke mens die het al in wezen is. Het kind is al gevoelig voor taal / woorden vanaf het prille begin, met name voor woorden en zinnen die betekenis verlenen aan zijn bestaan. Binnen de methodiek van Stichting Kinderleven wordt daarom ook met de allerkleinsten gesproken.
Zowel het kind als de ouders lijden wanneer hun onderlinge relatie zich moeizaam ontwikkelt. Tijdens de consulten zijn in de regel de ouders samen met hun kind deelnemers.
Des te eerder de barrières tussen ouders en kind, welke een goede relatievorming in de weg staan, opgeheven worden, des te beter is dit voor de ontwikkeling van het kind. Daarom richt Stichting Kinderleven zich ook op de relatievorming van ouders met  hun allerkleinste kinderen, bijvoorbeeld nog voor en direct na de geboorte.
Wat is hechting?
Ouders en kind ontwikkelen een band met elkaar door dagelijks met elkaar om te gaan, te communiceren en elkaar te begrijpen. Het ontwikkelen van deze band noemen we hechting.Een goede ouder en kind band is van vitaal belang voor zowel ouders als kind.Ouders voelen zich door een goede band competent en ze genieten van hun kind . Het kind voelt zich door een goede band geliefd zoals hij/zij is, en weet zich veilig en beschermd. Het went als het ware aan geluk. Hierdoor zal het kind zich goed ontplooien en ontwikkelen.
 
Een goede band tussen ouder en kind ontwikkelt zich gaandeweg ...
De band tussen moeder en kind start vanaf de conceptie. In de zwangerschap leert een moeder haar kind kennen door hoe het zich beweegt en gedraagt. Het kind hoort al de stem van de moeder en beleeft ook haar stemmingen mee. Het kind voelt of zijn moeder op haar gemak is of niet… Na de geboorte kan de band groeien en zich verdiepen. Het gedrag van het kind  roept een reactie op bij de ouders en het kind reageert daar weer op. Zo ontstaat, als bij een weefgetouw door schering en inslag, een geweven band tussen ouders en kind.
 
Het proces van het ontwikkelen van een goede band gaat niet altijd vanzelf.
Er zijn factoren die een belemmering vormen bij het ontwikkelen van een goede band. Zoals:
 
Een problematisch verlopen zwangerschap, een moeilijk verlopen (vroeg)geboorte, of een kind dat geboren wordt met gezondheidsproblemen.
Problemen in de partnerrelatie of een moeizame combinatie van werk/zorg bij ouders.
Spanningen en problemen in het gezin van herkomst van moeder en/ of vader.
Wanneer de ontwikkeling van een goede band tussen ouders en kind stagneert,  geven ouders meestal aan dat ze hun kind niet begrijpen. Ze hebben gevoelens van onmacht en vragen ze zich af of ze wel goede ouders zijn. Soms denken ze dat er iets mis is met hun kind. Vanuit hun onbegrip reageren ouders soms heftiger op hun kind dan ze zouden willen, of ze laten het kind teveel aan zijn lot over doordat ze niet weten hoe te moeten handelen…
 
Wanneer de ontwikkeling van een goede band tussen ouders en kind stagneert, reageren kinderen hierop met probleemgedrag: overmatig huilen, aan moeder/vader klampen, moeilijk in kunnen slapen, geen leefritme kunnen vinden, te veel of te weinig willen eten, geregeld overstuur raken.