Contact

per 1 april 2018 Wethouder van Caldenborghlaan 45
6226 BS Maastricht
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Inschrijving Train de Trainer

Door in te schrijven geef je je definitief op voor de trainingen op 18 en 25 mei in Maastricht. Je hebt de basistraining Focus op hechting gevolgd. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen

masterclass train de trainer

Masterclass 1: Train de trainer
 
Masterclass 1 is bestemd voor pedagogen, psychologen en 
kinderartsen. Ook universitair en HBO-geschoolden met een 
andere opleiding maar werkzaam met ouders en jonge kinderen op het vlak van hechting kunnen zich inschrijven. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers na de Masterclass 1 zelfstandig 
trainingen kunnen geven met het materiaal van Stichting 
Kinderleven en een licentie van Stichting Kinderleven. 
 
Masterclass 1 kan gevolgd worden na de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 1, het Coachingstraject en het mee-
lopen (al co-trainer) met een Basistraining vormen samen de bagage waardoor je voldoende toegerust bent om zelf te trainen, coaching on the job  en lezingen te houden. Na het hele traject 
ontvangt de deelnemer een certificatie. Stichting Kinderleven 
Licentie Trainer is een keurmerk dat wordt toegekend aan 
professionals die het traject Masterclass 1 hebben doorlopen.
De vraag naar trainingen groeit zo hard dat het nodig is dat er meer mensen een training kunnen gaan geven. Op deze manier kan de basistraining "Focus op hechting" op veelmeer plaatsen in het land gegeven worden. De Masterclass Train de Trainer duurt 2 dagen van 11.00 tot 18:00 uur op 18 en 25 mei. De training wordt gehouden in Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 45. De kosten zijn 2000 euro excl. BTW, inclusief lunch. De deelnemers hebben zelf de Basistraining Focus op hechting gevolgd.
Na de training krijgt de deelnemer een certificaat waardoor hij/zij gerechtigd is zelf trainingen te gaan geven. 
Met de licentie kan de deelnemer zelfstandig trainingen verzorgen binnen zijn/haar organisatie of via Stichting Kinderleven met schriftelijk en digitaal materiaal van de Stichting. Hiervoor worden aparte afspraken met de licentiehouders gemaakt. De trainer verplicht zich om het (voortdurend up to date gehouden) materiaal van Stichting Kinderleven te gebruiken en een keer per jaar aan een terugkomdag deel te nemen. Een trainingslicentie kost 300 euro per jaar (ex BTW) en wordt steeds verlengd, tenzij de trainer zich afmeldt. 
 

Wat verwachten we van een trainer?  

Van de trainer wordt verwacht dat hij uitstekende kennis heeft van de hechtingsliteratuur en in staat is de leerdoelen over te brengen op de deelnemers. Het belangrijkste leerdoel van de Basistraining “Focus op hechting” is de hechting tussen ouders en hun kind als aandachtsveld van jeugdartsen en -psychologen (en andere jeugdprofessionals) systematisch aan de orde stellen. Het gebruik van hartetaal speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen het kind zelf is onderwerp voor de zorgverlening, maar ook de relatie tussen ouders en kind. Dit brengt een andere grondhouding in het werk met zich mee. De theorie van hechting en de uitgangspunten van Stichting Kinderleven worden zowel theoretisch als via casuïstiek uitputtend behandeld.  Daarbij zijn met name belangrijk: 

 • Risicofactoren herkennen, signaleren en benoemen.
 • Het ééngespreksmodel kunnen toepassen en deelnemers leren hoe ze dit kunnen doen.
 • Zelf gebruik maken van verbindingstaal.
 • Inbrengen van eigen casuïstiek.
 • Bespreken casuïstiek die door deelnemers is ingebracht.
 • Borging bespreekbaar maken.
 • Eigen grondhouding laten aansluiten bij gewenste grondhouding deelnemers.

 Na het afsluiten van de training is het belangrijk dat de trainer:

 • Ervaring heeft in het werken met baby en ouders.
 • Een veilige sfeer in de groep kan realiseren.
 • Gebruik maakt van het materiaal van Stichting Kinderleven. 
 • Gecertificeerd is.
 • Een keer per jaar een terugkomdag bijwoont (terugkomdag en certificatie 300 euro per jaar ex BTW).
 • Vooraf een nulmeting doet en een evaluatie en toets achteraf. Deze evaluatie wordt binnen 4 weken na afloop van de training aan de Stichting Kinderleven gemaild.