Als je gescheiden bent of gaat scheiden

Scheiden en kinderen

Indien ouders de beslissing nemen om te gaan scheiden betekent dit vaak voor hun kinderen een verlies. Allereerst verliezen ze hun ouderlijk huis, dat gevormd wordt door beide ouders, hun gewoontes, de sfeer die er tussen heb bestaat. Bij je moeder zonder je vader of bij je vader zonder je moeder zijn is heel anders dan leven in een omgeving met beide ouders. 

Onrust
Een omgangsregeling zorgt voor onrust : kinderen belanden in een heen-en-weer-express waarbij ook steeds met hun spullen gesjouwd wordt. Ook vertrouwde mensen om hen heen, bijvoorbeeld grootouders, vriendjes, neefjes en nichtjes verdwijnen door een scheiding soms uit beeld. En alles wordt uiteraard anders als er ook nog een verhuizing, een verandering van school of buurt plaatsvindt. In de wereld van de 'hulp bij scheiding' wordt nog te weinig stil gestaan bij de gevolgen voor deze kinderen. Er wordt veel tijd aan het overleg met de ouders besteed en hulp aan het kind betekent vaak hulp aan het kind zonder zijn ouders.

Nood
Ouders zijn zich niet altijd bewust van de nood van hun kinderen. Kinderen hebben vaak verdriet om het verlies van hun thuis, en kampen met een gevoel van heimwee, thuispijn! En heimwee kan ziekmakend zijn. Kinderen kiezen niet voor een scheiding, ze kunnen slechts het besluit van de ouders volgen. En omdat kinderen zichzelf als het centrum van de wereld zien, denken ze vaak dat zij degenen zijn die de scheiding heeft veroorzaakt. Dat is uiteraard nooit het geval, de scheiding is een beslissing van de ouders.


Uit balans
De ouders zelf zijn door een scheiding vaak uit balans: ze hebben een enorme betrokkenheid op zichzelf, de (ex-)relatie en hun eigen pijn en zijn emotioneel niet beschikbaar, wat leidt tot het uit-verbinding-zijn met hun kinderen. Kinderen zullen altijd hun best doen om de pijn van hun ouders niet te vergroten. Ze gaan voor hen zorgen en dit leidt ertoe dat ouders regelmatig zeggen ze niets van pijn of verdriet merken bij hun kinderen, omdat kinderen doen alsof er niets aan de hand is. Bij een vechtscheiding zal een kind zijn best doen om de ouders gerust te stellen. Bij hun moeder thuis geven ze hun moeder gelijk, bij hun vader thuis staan ze aan de kant van hun vader. Pas als ouders hun leven weer op de rit hebben voelen de meeste kinderen de ruimte om hun eigen pijn te laten zien en dat kan tot uiting komen in gedrag dat niet altijd passend is. De ouders, die hun leven eindelijk weer hebben opgepakt, kunnen dan niet het verband meer leggen tussen het gedrag van hun kinderen en de echtscheiding. Kinderen kunnen dus klachten krijgen die zich uitstrekken over een lange periode.

Hulp
Bij Stichting Kinderleven praten we over een scheiding met het kind en de ouders samen. Ouders praten hierdoor ook over de scheiding met hun kinderen in bijzijn van elkaar. Vaak komen hierdoor hun kinderen meer in beeld. Dit spreken met kinderen is van groot belang om de scheiding een plaats te geven in het kinderleven en helpt om hun ontwikkeling voort te zetten.