Privacyverklaring

Privacyverklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Sinds 2016 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Deze Europese wet heeft tot doel om ervoor te zorgen dat instellingen zoals Stichting Kinderleven Behandelcentrum op een vastgelegde, veilige en transparante wijze omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Daarom is deze privacyverklaring voor cliënten opgesteld.

Om ouders en kinderen goed te kunnen helpen hebben wij (adres)gegevens van kinderen en hun ouders nodig, gegevens zoals geboortedata en BSN-nummers. Wanneer de hulpverlening van start gaat, is registreren van een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk (wet op de identificatieplicht/WID).

Daarnaast heeft Kinderleven Behandelcentrum over cliënten contact met andere hulpverleners zoals jeugdartsen, huisartsen of professionals uit gecertificeerde hulpverleningsinstellingen. Verwijsbrieven en notities van gesprekken vallen uiteraard ook onder de AVG.

Stichting Kinderleven Behandelcentrum garandeert de privacy van cliënten doordat de hulpverleners:

  • uitsluitend in een digitaal-beschermde omgeving werken;
  • alle cliëntgegevens opslaan op een server die alleen op het werk beschikbaar is en die via een beveiligde bekabeling is aangesloten en voor derden onbereikbaar is;
  • cliëntgegevens uitsluitend plaatsen in het elektronisch cliëntdossier CRSI, dat speciaal ontwikkeld is voor vastlegging van gegevens en communicatie tussen hulpverlener, secretariaat en management;
  • cliëntgegevens niet ‘los’ op papier of op hun laptop hebben staan. Cliëntgegevens verlaten het pand van Kinderleven Behandelcentrum niet;
  • alleen en altijd via een beveiligde netwerkverbinding werken;
  • met toestemming van de cliënt uitsluitend met derden communiceren via e-mail met het programma equishare: alle berichten over cliënten worden versleuteld verstuurd;
  • geen gebruik maken van gratis email adressen of gratis software;
  • voor aanmeldingen gebruik maken van een beveiligd email adres;
  • toegang hebben tot CRSI, evenals de office-manager. Derden hebben geen toegang tot het elektronisch cliëntendossier, waarin de gehele behandeling wordt vastgelegd.

Cliëntenrechten en plichten

Doordat Stichting Kinderleven Behandelcentrum persoonlijke gegevens van haar cliënten beheert, rust op haar de plicht om deze gegevens van de buitenwereld af te schermen en er op vertrouwelijke wijze mee om te gaan. Het zijn cliëntengegevens, dus cliënten mogen vragen waarom en hoe wij deze beheren.

Evaluatie van onze AVG

Het bestuur van Stichting Kinderleven Behandelcentrum is verantwoordelijk voor de inrichting van onze AVG. De directeur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de office-manager -tevens functionaris Gegevensbescherming- ziet toe op het juiste gebruik van onze AVG. Maandelijks wordt de naleving van de AVG geëvalueerd. Tweejaarlijks vindt er een evaluatie met het bestuur plaats en jaarlijks wordt het functioneren van onze AVG vermeld in het jaarverslag.