Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Abonneer je nu op de NIEUWSBRIEF van Kinderleven

verschijnt ca. 6x per jaar

 

 

Wie ZIJN WIJ

Drs. Paulien Kuipers is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven.
Na haar studie aan de Universiteit van Groningen werkte zij als docent in het onderwijs, als pedagoog / kinderpsycholoog in de GGZ en als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. In 2000 startte de vrijgevestigde kinderpsychologen-praktijk in Maastricht. Haar werkervaring vormt samen met haar ervaring in het moederschap een inspiratiebron in het werk voor Stichting Kinderleven.
30 Oktober 2015 is haar boek verschenen: 'Eerste hulp bij Hechting', Taal voor jonge ouders en hun kind. Uitgever Tijdstroom.
De ontdekking in mijn werk: Problemen van ouders met hun kind kunnen al heel vroeg ontstaan. Soms al bij de geboorte of zelfs daarvoor. Door heel vroeg ouders met hun allerkleinsten op elkaar te helpen afstemmen kan veel ellende worden voorkomen. Daarom is Kinderleven opgericht!

Drs. Ellen Hemels is GZ-psycholoog en als behandelaar verbonden aan Stichting Kinderleven.
Zij studeerde in Nijmegen ontwikkelingspsychologie en werkte daarna geruime tijd bij een Medisch Kleuterdagverblijf. Ze volgde een tweejarige postacademische opleiding Infant Mental Health. Vervolgens is zij werkzaam geweest bij een instelling voor GGZ, waar ze een behandelgroep voor ouders en kinderen van nul tot drie jaar heeft opgezet. Momenteel werkt ze ook als GZ-psycholoog bij het ziekenhuis Atrium-Orbis te Sittard-Geleen. 
Voor haar werd steeds duidelijker dat werken met jonge kinderen vooral betekent: werken met ouders én kind. Dit hanteert ze binnen Stichting Kinderleven als belangrijk uitgangspunt. 

Drs. Willemien van Lith is pedagoog, specialisatie voorlichting. Ze is zakelijk leider van de stichting en verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrieven, Facebook, syllabi, persberichten etc. 
Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf.

 

Nicole van der Veeke is pedagoog en heeft daarnaast een opleiding voor prenatale psychologie gevolgd alsook de Infant Mental Health (IMH) opleiding. Haar hart ligt bij het werken met het jonge kind omdat een veilige basis het fundament is voor een leven. Ze is werkzaam geweest als manager binnen de kinderopvang, gezinscoach bij pleegzorg en Centrum Jeugd en Gezin en als gezinsbehandelaar binnen een IMH team van een GGZ instelling. Daarnaast heeft ze langere tijd in Peru gewerkt in een weeshuis met heel jonge kinderen. Ze werkt voor de Stichting Kinderleven als behandelaar.
 

Marjon Bürer-Wilms begeleidt gezinnen middels video interactie. Ze heeft de opleidingen video interactie begeleiding (VIB) gevolgd bij Korein kenniscentrum en enkele specialisaties gevolgd. Deze methode sluit aan bij een positieve manier van kijken naar – en begeleiden van ouders en opvoeders in relatie tot het kind.

Guido Frings ondersteunt het behandelteam met de cliëntenadministratie.

Johanna Lievense verzorgt het secretariaat en neemt bij afwezigheid de telefoon op. 

Jos Kusters is financieel adviseur van de stichting.

 

 

    Het bestuur van Stichting Kinderleven:

Voorzitter             : Hr. Dr. Jaap van der Wal, anatoom / embryoloog
Secretaris            : Hr. Eugène Wijnands, medewerker Riagg afdeling Kinder- en Jeugd
Penningmeester  : Mw. Els Ruitenberg, voormalig medewerker Zonnehuizen Zeist
Lid                       : Mw. Erna Ponds, verloskundige, werkzaam bij de KNOV