Onderzoek naar het effect van de training Focus op hechting voor te vroeggeboren kinderen

Dit onderzoek door MSc. N.Bogaarts is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kinderleven in samenwerking met het AZM/afdeling NICU. Het onderzoek is medegefinancierd door de Provincie Limburg en begeleid door Prof. H. van Bakel (Universiteit Tilburg) en Drs. P. Kuipers.
De aanleiding voor het onderzoek is het feit dat in Nederland meer dan 7% van alle kinderen prematuur geboren worden. Ook ouders zijn dan nog 'prematuur ouder' en een onverwachte geboorte brengt veel emoties met zich mee. Mogelijk is het kind nog in levensgevaar of spelen gezondheidsproblemen bij moeder en/of kind. Door deze factoren kan de start tussen ouders en kind moeilijker verlopen. De training 'Focus op hechting' zou verpleegkundigen tools kunnen geven om ouders te helpen bij de opbouw van de band met hun kind. Uitgangspunt hierbij is dat het risico op hechtingsproblemen later (en daardoor op sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen van het kind) verkleind wordt. Het doel van het onderzoek was enerzijds om te onderzoeken welke aspecten van een training effectief zijn en anderzijds met welke problemen met betrekking tot de hechting, ouders kampen als hun kindje opgenomen is op de neonatologie afdeling.

Wil je het hele rapport ontvangen? Bel ons even.