Moeder-babygroepen

Zelf een moeder-babygroep leiden

De moeder-babygroep kan gegeven worden door alle professionals die een IMH-achtergrond hebben en werken in het veld van ouders met jonge kinderen. Om de moeder-babygroep te kunnen geven is het belangrijk om een instructiebijeenkomst van een dagdeel te volgen bij Stichting Kinderleven. Na afloop van de bijeenkomst krijgt men het handboek waar per bijeenkomst uitgelegd wordt hoe men de groep moeders kan begeleiden.

De kosten van de instructiebijeenkomst is 120 euro en het handboek kost 90 euro (inclusief 9% BTW). Als je zelf moeder-babygroepen gaat geven ben je verplicht om een lidmaatschap van Stichting Kinderleven af te sluiten. Dan heb je toegang tot de beveiligde pagina's met extra en nieuw materiaal. Op die manier kunnen wij onze kennis en expertise blijven uitdragen. Ook wordt je naam vermeld op onze website. Het lidmaatschap kost 150 euro incl. BTW per jaar.

Voor wie is de moeder-babygroep? 

De moeder-babygroep is bedoeld voor moeders die om welke reden dan ook het gevoel hebben dat het niet helemaal lekker loopt in de relatie met hun baby. Ze delen allemaal de wens om hun kind goed groot te brengen en het verlangen om het goed te hebben met elkaar. De moeder-babygroep geeft aan moeders de gelegenheid om de veranderingen die het moeder-worden met zich meebrengt te delen en het contact met hun baby te bespreken met anderen. De groep is speciaal voor vrouwen/moeders omdat het krijgen van een kind voor vrouwen fysiek en vaak ook emotioneel een enorme impact heeft. Het is bekend dat vrouwen veel leren van elkaars ervaring. En dat met name vrouwen hun stress reguleren door over hun gevoelens te spreken.

De deelname aan een moeder-babygroep heeft daardoor vaak een positiever effect op de moeder-kind band dan een één-op-één benadering van een hulpverlener.

Daarnaast biedt de moeder-babygroep een sociaal netwerk aan de deelnemende vrouwen. Want vrouwen kunnen zich na de geboorte van hun baby geïsoleerd en eenzaam voelen: alle vriendinnen werken en soms is er niemand in de buurt om de zorgen mee te bespreken.

De groep kan vrouwen helpen om in hun moederschap te groeien en te oefenen met gedrag dat tot veilige ouder-kind interacties leidt. Ook kunnen in de groepen barrières in het ouderschap aan het licht komen en worden opgeruimd. De veranderingen zullen tevens een positief effect op de vader kunnen hebben.

De moeder-babygroep is voor moeders met een baby tot 1 jaar. Vier tot zes moeders komen, samen met hun baby, zeven keer bij elkaar (zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst) om hun baby beter te leren kennen en hun verhaal te laten klinken.

De bijeenkomsten van de moeder-babygroep zijn opgebouwd aan de hand van thema's die de ontwikkeling van de ouder-kind band betreffen: sensitiviteit ontwikkelen, aansluiten bij je kind, praten met je baby, de overgang van vrouw naar moeder, troosten en grenzen stellen, afstand en nabijheid. De relatie moeder-baby relatie staat centraal en daarin alles wat moeder en kind verbindt of kan gaan verbinden, maar ook wat hen autonoom maakt ten opzichte van elkaar en waar de onvoorwaardelijke liefde een plaats krijgt in het gevoelsleven van de moeder. Ook kunnen concrete gebeurtenissen aan de orde komen, zoals vroeggeboorte, gezondheids- of financiële problemen of andere aanleidingen voor verstoringen in de band.

Alle bijeenkomsten plus achtergrondinformatie worden in het handboek uitgebreid behandeld.