Materiaal

Folder voor ouders met baby's

De ouderfolder is ontwikkeld om ouders het belang van veilige hechting te laten inzien in een folder met praktijkvoorbeelden en duidelijke taal. Daarnaast is er een affiche ontwikkeld dat opgehangen kan worden in de wacht- en verkleedkamers van het consultatiebureau, huisarts, kinderdagverblijf, vroedvrouw etc.  De Provincie Limburg heeft het maken van deze folder mogelijk gemaakt. De folder geeft ouders informatie over het belang van een fijne ouder-kind band voor de ontwikkeling van hun kind. 

De folders en affiches kosten € 300,- per pakket excl. BTW en inclusief verzendkosten. (1000 flyers A5 gevouwen, 8 pagina's plus 2 A2 affiches). De affiches zijn A2 formaat, ze worden gevouwen. Na uw bestelling en betaling ontvangt u per email van ons een factuur waarop de betaalgegevens vermeld staan. Het pakket wordt binnen anderhalve week verstuurd.  

Folder voor ouders met een peuter

Ik herken mijn eigen kind niet meer. Sinds zijn tweede verjaardag lijkt alles wel een strijd. Ik hoor niets anders dan "NEE" en "ZELF DOEN" en dat wil hij natuurlijk net als ik haast heb of op momenten dat het echt niet kan....

Voor veel ouders van een peuter zal dit heel herkenbaar zijn. Ze zien hun kleine afhankelijke baby, die ze zo goed hebben leren kennen, veranderen in een peuter met een eigen willetje en ander gedrag. De interactie en de band die zo vertrouwd was, krijgt een andere dimensie. Deze folder is er op gericht om de ouders te helpen bij de zoektocht om elkaar opnieuw leren kennen.

De folders en affiches kosten € 300,- per pakket excl.. BTW en inclusief verzendkosten. (1000 flyers A5 gevouwen, 8 pagina's).  Na uw bestelling en betaling ontvangt u per email van ons een factuur waarop de betaalgegevens vermeld staan. Het pakket wordt binnen anderhalve week verstuurd.

Boek Eerste hulp bij hechting Paulien Kuipers

Oktober 2015 verscheen het boek Eerste hulp bij hechting, geschreven door Paulien Kuipers, uitgegeven door de Tijdstroom Uitgeverij (ISBN: 9789058982834).
Het boek kost tijdelijk € 25,- + 2 euro verzendkosten en wordt binnen een week verzonden.

Het boek is een pleidooi voor effectieve hulp aan ouders en hun jonge kinderen, wanneer zij onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de verstoring in de hechting worden uitgebreid besproken.

Paulien Kuipers gaat diepgaand in op oorzaken en gevolgen van een onveilige hechting en op de essentie van het werk van de 'hechtingstherapeut'. Ze beschrijft aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe deze de band tussen ouders en kind positief kan beïnvloeden en hoe gesproken taal - woorden van het hart - kan helpen om de band tussen ouders en kind te helen en de liefde tussen hen opnieuw te laten stromen. Het blijkt dat ook het jonge kind van meet af aan gevoelig is voor taal en de diepere betekenis van woorden. Nieuw zijn het ééngespreksmodel en het vijfstappenmodel voor de hulpverlener, die zij in dit boek presenteert. (TNO heeft onlangs een onderzoek afgesloten naar de effectiviteit van deze aanpak met positief resultaat).

Aan het boek liggen veel ervaringen van ouders, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderpsychologen en jeugd- en jongerenwerkers ten grondslag. Voor hen is het boek bestemd.

Stichting Kinderleven heeft naast het hierboven beschreven materiaal:

  • Signaleringslijsten
  • Mindmap risicofactoren
  • Onderzoeksrapporten

    Dit materiaal is alleen te bestellen door professionals en organisaties die lid zijn van stichting Kinderleven.