Masterclass II: Verdieping GGZ

Leerdoelen Masterclass II: Verdieping GGZ 

Door een moeilijke zwangerschap of problematische bevalling, een vroeggeboorte, of ziekte van moeder of kind komt er geen veilige hechting niet op gang. Professionals in de JGZ en GGZ worden getraind om hier alert op te zijn en vroegtijdig in te grijpen middels het ééngespreksmodel (methode Kuipers I). Belangrijk uitgangspunt van de interventie is dat het kind talig is, hoe klein ook. De professional richt zich daarom direct tot de ouders én het kind. Er wordt niet óver het kind gesproken, maar mét het kind, of op zijn minst in aanwezigheid van het kind. Als het kind ouder is of de problematiek te zwaar, wordt gekozen voor de interventie in 5 stappen (methode Kuipers II).

De leerdoelen van de training voor GGZ voor professionals "Focus op hechting" zijn:

  • De hechting tussen ouders en hun kind als aandachtsveld van jeugdartsen en -psychologen systematisch aan de orde stellen. Dit heeft als consequentie dat niet alleen het kind zelf onderwerp voor de zorgverlening is voor de jeugdgezondheidszorg, maar ook de relatie tussen ouders en kind. Dit brengt tevens een andere grondhouding in het werk met zich mee. De theorie van hechting en de uitgangspunten van Stichting Kinderleven worden zowel theoretisch als via casuïstiek behandeld.
  • Risicofactoren herkennen, signaleren en benoemen
  • Het ééngespreksmodel kunnen toepassen (JGZ)
  • Het vijfstappenmodel kunnen toepassen (GGZ)

Over hechting

Uitgangspunten met betrekking tot hechting
Een goede ouder-kind band is van vitaal belang voor zowel ouders als kind. In Nederland zijn meer dan 35% van de thuiswonende kinderen onder de twaalf jaar in minder- of meerdere mate onveilig gehecht. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn: lagere schoolprestaties, meer moeite met emotieregulatie, problemen in het leggen van sociale contacten, of op termijn: gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.
Een goede ouder-kind band ontwikkelt zich gaandeweg. Na conceptie, in de zwangerschap en na de geboorte ontstaat langzaam aan een hechte band tussen ouders en kind. Tijd en aandacht van ouders, naast inzet, sensitiviteit en bescherming zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Is de band veilig en goed, dan 'went' een kind als het ware aan geluk. Het heeft hier levenslang profijt van en zal zich goed ontwikkelen.
Hoe eerder de barrières tussen ouders en kind, die een goede relatievorming in de weg staan, opgeheven worden, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van het kind (en des te minder beschadigend). Daarom richt Stichting Kinderleven zich vooral op de relatievorming van ouders met hun allerkleinste kind, bijvoorbeeld voor- of in de eerste maanden na de geboorte.
Hulp aan ouders en kinderen moet het liefst zo snel mogelijk gegeven worden en zo kort mogelijk zijn. Bij hechtingsproblemen wordt nog te vaak gedacht aan zeer ernstige problematiek waarvoor alleen zeer langlopende hulptrajecten soelaas bieden. Dat is geenszins het geval. Een korte interventie kan soms al genoeg zijn om ouders en kind 'samen op het zelfde spoor' te krijgen.


Masterclass II: Verdieping GGZ

Deze tekst is nog niet definitief. Ook de prijzen niet

Deze masterclass is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het Vijfstappenmodel (Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, bij jonge of oudere kinderen.

De Masterclass II kan gevolgd worden na de Basistraining.

De Basistraining en Masterclass II vormen de bagage voor Certificatie Kuipers I en II. Aanvragen voor behandeling die via Stichting Kinderleven binnenkomen worden doorgegeven aan behandelaars met dit certificaat plus er is een vermelding van gecertificeerde behandelaars op de website.
Stichting Kinderleven Licentie Kuipers I en II is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject hebben doorlopen. De gelicenseerde GZ professional kan zelfstandig met ouders en kind het ééngesprek en het vijfstappenmodel voeren, al dan niet in opdracht van Stichting Kinderleven. Een licentie kost per jaar 600 euro (inclusief een terugkomdag). Men is verplicht om een lidmaatschap aan te gaan met Stichting Kinderleven. Een individueel lidmaatschap kost 150 euro, een organisatie betaalt 300 euro per jaar. Het lidmaatschap heeft als voordelen dat men al het materiaal van de Stichting kan bestellen en op de hoogte gehouden wordt van nieuwe ontwikkelingen,onderzoeken en methodes op het hechtingsfront.

2 Bijeenkomsten van 1 dag in Maastricht (wschl. woensdagen)
Data worden nog bekend gemaakt, najaar 2018

Prijs: € 2.000,- incl. - lesmateriaal, excl. BTW
(2420 incl. BTW). (onder voorbehoud)

Coaching kan apart ingehuurd worden.

De training gaat alleen door met minimaal 5 deelnemers. Het maximum is 8 deelnemers.