Masterclass I: Train de Trainer

Masterclass I Train de trainer

Stichting Kinderleven, in de persoon van Paulien Kuipers, is sinds 15 jaar bezig met het ontwikkelen van een methode om vroegtijdig te signaleren of er sprake is van onveilige hechting c.q. een minder goede band tussen ouder(s) en hun jonge kind. Door het uitwerken van eigen ervaringen, wetenschappelijke onderbouwing en het overdragen van kennis is er een Basistraining Focus op Hechting ontwikkeld (IE nummer 114775). Tijdens deze training worden professionals die werken met baby's en jonge kinderen getraind om vroegtijdig te signaleren en middels methode Kuipers I (het ééngespreksmodel IE nummer 59919) de ouder-kind band te helen (tenzij er sprake is van zeer heftige problematiek, dan is verwijzing naar GGZ noodzakelijk). De afgelopen jaren zijn er honderden  professionals getraind en het trainingsmateriaal is tijdens deze periode verfijnd en verbeterd. Onlangs heeft TNO een onderzoek afgerond waarin de methodes Kuipers I en II als effectieve interventies werden beoordeeld (dus evidance based).

Dat alles betekent concreet dat het goed is dat de methode door meer mensen overgedragen gaat worden en daarom is de Master I: Train de trainer ontwikkeld. Maar het betekent ook dat er kwaliteitsbewaking moet zijn en dat Stichting Kinderleven moet zorgen voor verdere ontwikkeling en verbetering van het materiaal. Stichting Kinderleven wil bepaalde garanties inbouwen om te zorgen dat de stichting financieel kan blijven voortbestaan en te voorkomen dat derden er met de expertise vandoor gaan of er wildgroei ontstaat.

Masterclass Docentenopleiding (voorheen Train de trainer) maart

De data zijn donderdag 17 september van 11 uur tot 21 uur
en vrijdag 18 september van 9 tot 15:00 uur (onder voorbehoud)

De training wordt gehouden in Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 43. De kosten zijn 1750 euro incl. BTW en lesmateriaal), inclusief 2x lunch en 1x warme maaltijd. De deelnemers hebben vooraf de Basistraining Focus op Hechting gevolgd. 


Na de training

Na de training krijgt de deelnemer een certificaat waardoor hij/zij gerechtigd is zelf trainingen te gaan geven. Met de licentie kan de deelnemer zelfstandig trainingen verzorgen binnen zijn/haar organisatie of via Stichting Kinderleven met schriftelijk en digitaal materiaal van de Stichting. Hiervoor worden aparte afspraken met de licentiehouders gemaakt. De trainer verplicht zich om het (voortdurend up to date gehouden) materiaal van Stichting Kinderleven te gebruiken en een keer per jaar aan een terugkomdag deel te nemen. Een trainingslicentie kost 300 euro per jaar (ex BTW) en wordt steeds verlengd, tenzij de trainer zich afmeldt. Naast de licentie is de trainer lid van Stichting Kinderleven voor 150 euro per jaar.  

Wat verwachten we van een trainer?
Van de trainer wordt verwacht dat hij uitstekende kennis heeft van de hechtingsliteratuur en in staat is de leerdoelen over te brengen op de deelnemers. De theorie van hechting en de uitgangspunten van Stichting Kinderleven worden zowel theoretisch als via casuïstiek uitputtend behandeld. Daarbij zijn met name belangrijk:

 • Risicofactoren herkennen, signaleren en benoemen.
 • Het ééngespreksmodel kunnen toepassen en deelnemers leren hoe ze dit kunnen doen.
 • Zelf gebruik maken van verbindingstaal.
 • Inbrengen van eigen casuïstiek.
 • Bespreken casuïstiek die door deelnemers is ingebracht.
 • Borging bespreekbaar maken.
 • Eigen grondhouding laten aansluiten bij gewenste grondhouding deelnemers.

Na het afsluiten van de training is het belangrijk dat de trainer:

 • Ervaring heeft in het werken met baby en ouders.
 • Een veilige sfeer in de groep kan realiseren.
 • Gebruik maakt van het materiaal van Stichting Kinderleven.
 • Gecertificeerd is.
 • Een keer per jaar een terugkomdag bijwoont (terugkomdag en certificatie 300 euro per jaar ex BTW).
 • Vooraf een nulmeting doet en een evaluatie en toets achteraf. Deze evaluatie wordt binnen 4 weken na afloop van de training aan de Stichting Kinderleven gemaild.