Maatregelen Coronavirus

Beste ouders, verwijzers en collega's,

Het advies van de GGD is intermenselijk fysiek contact zoveel als mogelijk proberen te vermijden. Daarom hebben wij met ingang van vandaag, maandag 16 maart 2020, besloten om alle face-to-face contacten op te schorten tot 6 april en/of tot een andere datum als daartoe aanleiding is.

Wij willen volop en samen met jullie, bijdragen aan het 'niet-verspreiden' van het coronavirus.

Voor onze cliënten betekent dit, dat er weliswaar telefonische consulten zullen zijn, maar dat er geen sessies op de praktijk of in de thuissituatie zullen plaatsvinden. Met uitzondering natuurlijk van ernstige crisissituaties.

Voor collega-hulpverleners in het werkveld geldt dat we bij alle overlegafspraken, zoals RTO's, pas na 6 april zullen aanschuiven. Telefonisch overleg is echter altijd mogelijk: ons kantoor is binnen kantooruren gewoon bereikbaar.

Voor onze verwijzers geldt dat nieuwe aanmeldingen direct in behandeling genomen worden en dus op de normale wijze kunnen worden doorgegeven. De periode tussen aanmelding en eerste sessie zal echter iets meer tijd nemen, gezien de coronacrisis.

We blijven voor 100 % voor u klaarstaan.

Samen dragen we zo zorg voor de gezondheid binnen de gezinnen met jonge kinderen.

Wij wensen u sterkte in de komende weken,

Namens het hele team van Kinderleven,

Drs. Paulien Kuipers