Hechten

Als het hechten goed gaat
Bij een fijne hechting kunnen ouders genieten van hun kind, ze kunnen inspelen op de wensen en verlangens. Het kind op zijn beurt voelt zich geliefd en weet zich veilig en beschermd. Een goede band tussen ouders en kind is voor beiden van vitaal belang. 

Ouders en kind raken elkaar kwijt
Ouders kunnen  ervaren dat ze elkaar niet goed (meer) begrijpen. Ouders hebben gevoelens van onmacht en vragen ze zich af of ze wel goede ouders zijn. Kinderen kunnen reageren met gedrag als huilen, veel wakker zijn, opstandig en boos zijn, vastklampen aan moeder/vader, of door zich terug te trekken en veel te slapen. 

Het proces van hechten is niet vanzelfsprekend 
In het leven van ouders en/of kind kunnen zich situaties voordoen zoals spanning, stress, armoede, ervaringen met ziekte en dood. Die situaties werken door op het hechten tussen ouders en kind. Doordat jonge kinderen onlosmakelijk verbonden zijn met hun ouders, zoeken zij net als hun ouders naar een manier om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. 

Hulp zoeken
Het hechten tussen ouders en kind is zo essentieel, dat het noodzaak is om hulp te zoeken als de band niet vanzelfsprekend goed is. Liefst zo vroeg mogelijk. Ouders en kinderen hebben een diep verlangen om het goed met elkaar te hebben. Dat helpt om de stap naar hulp te zetten.  Het behandelcentrum van Stichting Kinderleven helpt ouders en kind daarbij.