Contact

per 1 april 2018 Wethouder van Caldenborghlaan 45
6226 BS Maastricht
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

presentatie boek 30 oktober | foto's Marc Mingels

Speciale aCtiviteiten

Werkzaamheden Stichting Kinderleven Kenniscentrum 2017

Trainingen en coaching:

 • JGZ training Focus op hechting voorjaar 2017
 • JGZ training Focus op hechting najaar 2017
 • Moedergroep 6 keer
 • Bijeenkomst Meander JGZ
 • Coaching Bibihuis
 • Coaching medewerkers Stichting Kinderleven
 • Intervisiegroep
 • Persoonlijke intervisie
 • Coaching on the job, organisaties Limburg
 • Coaching Orbisgroepen Sittard
 • Training Varsseveld
 • Supervisiebijeenkomst Leiden
 • Casuistiekbijeenkomst Xonar
 • Scholing Oud Beijerland

 

Lezingen:

 • Lezing Academie Verloskunde Maastricht
 • Symposium in Dordrecht studiedag babyhuis
 • Lezing opening ziekenhuis Helmond neonatologie
 • Lezing Argumentatiefabriek Amsterdam
 • Lezing Utrecht NVJ
 • NCJ congres Utrecht
 • Lezing POAG Leiden, Rotterdam en Zoetermeer
 • Bindungsconferenz Ulm
 • NVO lezing Utrecht
 • Inspiratiedag JGZ Zaanstreek
 • SCEM congres
 • Congres Pesso Psychotherapie
 • Lezing Gorinchem

 

Materiaalontwikkeling:

 • Vertalen boek Eerste hulp bijhechting in het Duits
 • Ontwikkeling en druk folder voor ouders
 • Vertalen folder voor ouders in Marok., Turks en Arabisch (nog niet gedrukt)
 • Verder ontwikkelen Syllabus Focus op hechting
 • Ontwikkelen handboek Moedergroep
 • Ontwikkelen handboek Train de trainer
 • Ontwikkelen nieuwe website

 

Overleg:

 • Teamvergadering iedere week
 • Vergadering Xonar vrouwenopvang
 • Overleg Utrecht DAIMH
 • Lobby in Den Haag
 • Pledge werkgroep Utrecht
 • Overleg Voerendaal
 • Neonatologie werkgroep
 • Overleg hechting Envida
 • Overleg voorlichtingsfilm Focus op hechting
 • Overleg Seyscentrum
 • Bestuursvergadering


Verder:

 • Presentatie folder voor ouders
 • Verspreiding folder voor ouders
 • Schrijven plan voor Marok., Turkse, Arabische ouderfolder
 • Begeleiden Duitse vertaling boek
 • Schrijven plan voor film
 • Subsidieaanvragen 

 

December 2016
- Training Stein Centrum voor Jeugd en gezin
- Lezing voor Voorzorg
- Start onderzoek TNO
- Overleg Bernard van Leer Foundation met Ministerie VWS
- Voorlichting JGZ Amsterdam met VTO teams

November 2016
- Workshop Congres vroeg Utrecht
- Lezing en Workshops SCEM congres Doorn

Oktober 2016
- Voorlichting ANJ en NCJ Utrecht
- Lezing Raalte JGZ
- Lezing NCJ Utrecht

September 2016
- Start training Neonatologie AZM Maastricht (12 dagdelen)
 

Juni 2016
- Voorlichting Eindhoven GGD in samenwerking met ANJ en Envida
- Bezoek aan VVD fractie Tweede Kamer

Mei 2016
- Start coaching on the job project Envida Gemeente Maastricht (20 dagdelen)
- Start training Orbis Midden Limburg JGZ (4 dagdelen)
- Start adventure training XONAR (4 dagdelen)

April 2016
- Gesprek met D66 fractie

- Start GGZ professionals training (8 dagdelen)
- Deelname aan opnames Oostenrijkse Film van Antonin Sroboda
- Deelname Argumentenfabriek Bernard Van Leer Foundation Den Haag 

Maart 2016
- Start trainingen Noord- en midden Limburg JGZ (20 dagdelen)
- Lezing TASKforce Kindermishandeling Parkstadtheater Heerlen
- PAOG lezing universiteit Maastricht
- Lezing academie voor Verloskunde
- Lezing Ministerie VWS Den Haag
- Congres SCEM Doorn, keynote lezing

Februari 2016
- Oprichting Pledge
- Lezing Rotary Maastricht

Januari 2016
- Start trainingen Meander Landgraaf (8 dagdelen) 
- Start moedergroepen  (24 dagdelen)
- Start coaching BIBI huis ( (10 dagdelen)
- Bezoek Staatssecretaris van Rijn aan Stichting Kinderleven en Envida

November 2015

- Bespreking TNO

Oktober 2015
- congres over veilige hechting Eindhoven
- presentatie film Stichting Kinderleven
- presentatie boek 'Eerste hulp bij hechting'
- Bespreking TNO
- Bijeenkomst over veilige hechting Gemeente Utrecht

November 2014

- deelname internationaal congres ISPPM te Maastricht
- bespreking TNO
- start projectgroep Envida
- voordracht voor het bestuur van Pro Infantibus
- scholing RIAGG medewerkers afdeling Kinder- en Jeugd
- scholing gedragswetenschappers Xonar
- start moeder-babygroep
- coaching on the job: jeugdartsen en verpleegkundigen
- overleg prof. van Bakel te Tilburg

Oktober 2014
- voorlichting jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Meander te Landgraaf
- scholing medewerkers RIAGG afdeling Kinder- en Jeugd
- overleg provincie
- scholing gedragswetenschappers Xonar

September 2014
- scholing gedragswetenschappers Xonar
- overleg met ZIO in verband met verwijzingen via POH-ers
- overleg gemeente Maastricht: denktank-groep
- overleg gemeente Maastricht: sociale wijkteams

Juli 2014
- toekenning subsidie van de Provincie voor het project: “Ouder-kind relatie als focus”

Juni 2014
- training jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Maastricht-Heuvelland
- training medewerkers Riagg afdeling K&J
- scholing  gedragswetenschappers Xonar
- overleg gemeente Maastricht en Heuvelland met de werkgroep preventie
- overleg TNO

Mei 2014
- scholing gedragswetenschappers Xonar
- training jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Maastricht-Heuvelland

April 2014
- scholing edewerkers Riagg K&J

Maart 2014
- scholing jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Maastricht-Heuvelland
- overleg managers St Jozef Keerpunt , Cadier en Keer

Februari 2014
- scholing jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Maastricht-Heuvelland
- spreker en workshopleider op Congres fysiotherapie Universiteit Nijmegen
- overleg Heuvellandgemeenten

Januari 2014
- overleg TNO, over mogelijke samenwerking met betrekking tot doen van onderzoek methodieken en signaleringslijst
overleg projectgroep Gemeente Maastricht
- overleg met de Provincie
- subsidie toegekend voor project JGZ Maastricht-Heuvelland

December 2013
- spreker en workshopleider  op congres fysiotherapie Universiteit Nijmegen

November 2013
- scholing gedragsdeskundigen Xonar
- bijdrage aan programma L1-laat over ouderschapsrecht en kunstmatige inseminatie

Oktober 2013
voorlichting medewerkers Riagg afdeling K&J
- overleg met Dr.G.Wolffs over mogelijkheden scholing huisartsen
- overleg bestuur Dushi-huizen over thema Hechting en samenwerking
overleg met advocatenkantoor over mogelijkheden tot samenwerking rond thema hechting

Juni 2013
- scholing gedragsdeskundigen van Xonar rond hechting
- overleg met Prof. H. van Bakel, Universiteit Tilburg over de totstandkoming van onderzoek naar methodiek Kuipers 1 en Kuipers 2

Mei 2013
- scholing gedragsdeskundigen van Xonar rond hechting
lezing voor leden van jeugdartsen Limburg in Urmond / Stein
- publicatie artikel in de Limburger over deelname van moeders op de arbeidsmarkt n.a.v.  uitspraken van politica Jet Bussemaker

April 2013
- voorlichtingsbijeenkomst overde ouder-kind relatie op de afdeling Neonatologie AZM
- presentatie voor bestuur Pro Infantibus

Maart 2013
- Intervisie bijeenkomst Jeugdartsen met thema hechting
- scholing voor gedragsdeskundigen Xonar rond thema hechting
- overleg Mw. van Ansewoude van het verloskundig huis Maastricht over aandacht voor hechting in de verloskunde

Februari 2013
- voorlichting bij de kinderopvang aan gedragsdeskundigen over hechting in de kinderopvang
- overleg met Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg over het belang van het werken aan hechting vanuit de JGZ
- overleg met de wethouder Maastricht over belang aan dacht voor hechting in het kader van preventie
- lezing voor leden van het Groene Kruis / domicura met als thema de band tussen ouders  en kind

januari 2013
- speciale informatieavond voor jeugdartsen Maastricht-Heuvelland over hechtingsproblemen bij jonge kinderen
- voorlichtingsbijeenkomst voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Maastricht-Heuvelland
- informatieavond over hechting voor medewerkers van Traject, Maastricht