Extra materiaal en links basiscursus Focus op Hechting

Bijeenkomst 1

Gedeelte uit de TedTalk van Dr Nadine Burke Harris: How childhood trauma affects health across a lifetime
https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk&list=PLp-oIRkFSMawlHotPZS

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

Narcisme en onzekerheid te wijten aan opvoeding (Jan Derksen)
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/narcisme-en-onzekerheid-te-wijten-aan-opvoeding~bc8562b1/<br>

PREMATURITEIT EN DE FYSIOLOGIE VAN HECHTING
Liefde in een wetenschappelijk licht
Een verkorte samenvatting van het promotieonderzoek van Deedee Kommers

Richtlijn excessief huilen (2014) is te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl
Richtlijn problematische gehechtheid (2014) is te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl