Wie werken er

Drs. Paulien Kuipers is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven.
Na haar studie aan de Universiteit van Groningen werkte zij als docent in het onderwijs, als pedagoog / kinderpsycholoog in de GGZ en als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. In 2000 startte de vrijgevestigde kinderpsychologen-praktijk in Maastricht. Haar werkervaring vormt samen met haar ervaring in het moederschap een inspiratiebron in het werk voor Stichting Kinderleven.
30 Oktober 2015 is haar boek verschenen: 'Eerste hulp bij Hechting', Taal voor jonge ouders en hun kind. Uitgever Tijdstroom.
De ontdekking in mijn werk: Problemen van ouders met hun kind kunnen al heel vroeg ontstaan. Soms al bij de geboorte of zelfs daarvoor. Door heel vroeg ouders met hun allerkleinsten op elkaar te helpen afstemmen kan veel ellende worden voorkomen. Daarom is Kinderleven opgericht!

Drs. Irene Mol s orthopedagoog generalist/GZ-psycholoog en Infant Mental Health (IMH) specialist en als behandelaar verbonden aan Stichting Kinderleven. De afgelopen jaren werkte zij als gedragswetenschapper op een school voor jonge kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen/ als GZ-psycholoog bij de Jeugdbescherming en als GZ-psycholoog en IMH specialist bij VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Momenteel is ze als IMH specialist ook aan het Amstellandziekenhuis verbonden. Daar begeleidt zij aanstaande ouders tijdens hun gecompliceerde zwangerschap; ondersteunt zij ouders die hun kindje tijdens of vlak na de geboorte verliezen en begeleidt zij ouders in het hechtingsproces bij te vroeg geboren kinderen. Wat haar inspireert is het verlangen van ouders en kind om met elkaar die unieke relatie voor het leven zo goed mogelijk aan te gaan. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren is heel bijzonder werk.

Nicole van der Veeke
is pedagoog en heeft daarnaast een opleiding voor prenatale psychologie gevolgd alsook de Infant Mental Health (IMH) opleiding. Haar hart ligt bij het werken met het jonge kind omdat een veilige basis het fundament is voor een leven. Ze is werkzaam geweest als manager binnen de kinderopvang, gezinscoach bij pleegzorg en Centrum Jeugd en Gezin en als gezinsbehandelaar binnen een IMH team van een GGZ instelling. Daarnaast heeft ze langere tijd in Peru gewerkt in een weeshuis met heel jonge kinderen. Ze werkt voor de Stichting Kinderleven als behandelaar.Marjon Bürer-Wilms begeleidt gezinnen middels video interactie. Ze heeft de opleidingen video interactie begeleiding (VIB) gevolgd bij Korein kenniscentrum en enkele specialisaties gevolgd. Deze methode sluit aan bij een positieve manier van kijken naar - en begeleiden van ouders en opvoeders in relatie tot het kind.

Yvonne Wetzels is office manager. Ze heeft voorheen bij andere zorginstellingen gewerkt en werkt nu als spin in het web bij Stichting Kinderleven. U kunt haar benaderen voor allerhande vragen.

behandelcentrum@stichtingkinderleven.nl
(voor behandelingen, afspraken etc.)

info@stichtingkinderleven.nl 
(voor lezingen, trainingen, coaching etc.)Drs. Willemien van Lith is pedagoog, specialisatie voorlichting. Ze is zakelijk leider van de stichting en verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrieven, Facebook, syllabi, persberichten etc.
Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf.
Guido Frings ondersteunt het behandelteam met de cliëntenadministratie.

Johanna Lievense verzorgt het secretariaat en neemt bij afwezigheid de telefoon op.
Jos Kusters is financieel adviseur van de stichting.

HET BESTUUR VAN STICHTING KINDERLEVEN:

Voorzitter : Hr. Dr. Jaap van der Wal, anatoom / embryoloog
Secretaris : Hr. Eugène Wijnands, medewerker Riagg afdeling Kinder- en Jeugd
Penningmeester : Mw. Els Ruitenberg, voormalig medewerker Zonnehuizen Zeist
Lid : Mw. Erna Ponds, verloskundige, werkzaam bij de KNOV