Stichting Kinderleven in de pers

2018

TNO rapport over onderzoek naar effectiviteit methode Kuipers


Met de mond vol tanden, Vroeglezing april 2018
Een impressie


Artikel Magazine KBO-PCOB, maart 2018: Dan kunnen tranen stromen in plaats van verwijten, artikel van Paulien Kuiper

2017
Zwaluwstaartje Alicia, artikel van Paulien Kuipers



Een huilbaby



Artikel in vakblad Vroeg, juni 2017. Artikel van Paulien Kuipers: Praktische handvatten voor een veilige start


Lezing Paulien Kuipers 9 maart 2017 Opening Elkerliek Ziekenhuis: Centrum voor Geboorte & Gezin


Presentatie ouderfolder 10 mei 2017



Interview met Julia Romberg, vertaalster van het boek Eerste hulp bij hechting

2016

Artikel Vakblad Vroeg (oktober) nr. 3-2016: Helpen hechten



Interview met Paulien Kuipers in GZ Psychologie september 2016: Probleemgedrag van baby's en kinderen is vaak een hechtingsprobleem


Interview Ineke Minkhorst augustus 2016: Graag had ik deze handvatten jaren eerder gehad



Artikel magazine V&VN Kinderverpleegkunde "Geef hoop aan het (vroeg) geboren kind in het ziekenhuis" april 2016




Artikel in Trouw: Zorg Limburg checkt band ouder en kind 2 maart 2016


Artikel in Vroeg, Onveilge ouder-kind relatie vergt specifieke aandacht, 4 december 2015


Artikel in Content, Envida - Uit de praktijk: werken aan een hechte band tussen ouders en kind Augustus 2015



Interview Paulien Kuipers in het maandblad van de KNOV


Als mijn kind een vreemde lijkt: interview dagblad De Limburger

Consultatiebureaus maken te weinig werk van de ouder-kindrelatie (behalve in Limburg)
Artikel Correspondent juli 2015