Ééngespreksmodel

In één gesprek wordt de barrière die de hechting in de weg staat volledig aandacht gegeven, om vervolgens de eerste draden van een positieve band te weven. Als het goed is voltrekt zich aan het einde van het gesprek de adoptie: het onvoorwaardelijk ja zeggen tegen het kind. Het onvoorwaardelijk "ja" van ouders is zo essentieel voor het hele verdere leven van een kind, dat het alleen al uit het oogpunt van preventie aan te raden is om het 'ééngespreksmodel' toe te passen als daar enige aanleiding toe is.

Het belangrijkste doel is dat de band tussen ouders en kind weer geheeld wordt. Dat betekent het bespreekbaar maken van de emotionele pijn van de ouders over bijv. verdriet over het verloop van de geboorte, de houding van de familie of de partner, herinneringen uit de eigen kindertijd etc. De behandeling richt zich op het opheffen van de blokkade die door de emotionele pijn tussen ouders en kind is ontstaan zodat er ruimte ontstaat voor het weven van nieuwe positieve en veilige draden tussen ouders en kind, die een positief effect hebben op de dagelijkse omgang met elkaar.

Na het gesprek zijn veel ouders weer gelukkig en tevreden met hun kind en het kind voelt zich veilig naar de ouders toe. Het gevoel van onveiligheid is bij de baby verdwenen, het gevoel geen vat te hebben op het kind is bij de ouders verdwenen.

Als de behandelaar na een observatie van de ouder met het kind signalen ziet die erop wijzen dat ouders en kind nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd gaat de behandelaar meteen het gesprek aan. Het gesprek richt zich op de ouder én het kind. Het kind wordt duidelijk welkom geheten als volwaardige deelnemer aan het gesprek. De ouder(s) worden uitgenodigd om dat wat de ontwikkeling van een positieve ouder-kind band in de weg staat te bespreken. Er is veel ruimte om belangrijke gebeurtenissen te vertellen die verband houden met henzelf, de zwangerschap, de geboorte van de baby of de verwachtingen ten aanzien van dit kind. Behalve als de behandelaar ernstige problemen ziet (dan zijn er andere stappen nodig) wordt er tijdens dit gesprek gewerkt aan de hechting van de ouders en het kind zodat ze hier verder mee kunnen en de basis voor een goede relatie wordt gelegd.