Eerste hulp bij hechting

Oktober 2016 verscheen het boek Eerste hulp bij hechting, geschreven door Paulien Kuipers, uitgegeven door de Tijdstroom Uitgeverij (ISBN: 9789058982834).

Het boek is een pleidooi voor effectieve hulp aan ouders en hun jonge kinderen, wanneer zij onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de verstoring in de hechting worden uitgebreid besproken.

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 125.000 meldingen van kinder-mishandeling. Hoe komt het dat ouders of verzorgers hun kind pijn doen, negeren, te streng straffen, verwaarlozen, onvoldoende aandacht geven? Wat gaat er mis tussen kind en ouders? Ook de volgende vraag is belangrijk: hoe kan worden voorkomen dat ouders en kind elkaar zodanig kwijtraken dat mishandeling op de loer ligt? Een mogelijk antwoord is 'onveilige hechting'.

Paulien Kuipers gaat diepgaand in op oorzaken en gevolgen van een onveilige hechting en op de essentie van het werk van de 'hechtingstherapeut'. Ze beschrijft aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe deze de band tussen ouders en kind positief kan beïnvloeden en hoe gesproken taal - woorden van het hart - kan helpen om de band tussen ouders en kind te helen en de liefde tussen hen opnieuw te laten stromen. Het blijkt dat ook het jonge kind van meet af aan gevoelig is voor taal en de diepere betekenis van woorden. Nieuw zijn het ééngespreksmodel en het vijfstappenmodel voor de hulpverlener, die zij in dit boek presenteert.

Aan het boek liggen veel ervaringen van ouders, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderpsychologen en jeugd- en jongerenwerkers ten grondslag. Voor hen is het boek bestemd.

Het boek kost € 29,-