Basistraining Focus op Hechting Utrecht

Quotes uit evaluaties van de Basistraining Focus op Hechting voorjaar 2018

 • Vanaf nu nodig ouders en kind samen in de spreekkamer uit
 • Meer in het hier en nu blijven tijdens het consult. Minder in de mindmaps van de ouders blijven hangen: woorden geven aan dat wat er is
 • Ik vraag nu veel meer naar de beleving van de zwangerschap en de geboorte: hoe de verbinding toen was
 • Ik zie nu veel meer dat de band tussen ouders en kind vanaf het begin moeilijk geweest is. Geef daar zelf nu veel meer woorden aan.
 • Fantastische cursus! Een echte aanrader!
 • Eindelijk weer eens een geluid dat medemenselijkheid en compassie mogen in de GGZ
 • Door de cursus neem ik kinderen, ook hele kleine, veel meer serieus
 • Dat het heel belangrijk is als therapeut om de pijn van het kind en de ouders te verdragen, in plaats van snel te willen oplossen
 • Ik geef veel minder adviezen, sta meer stil bij wat de baby, het kind, ons werkelijk laat zien
 • Sinds de cursus praat ik veel meer met kinderen. Ik vertel waarom ze bij me zijn, wat er gaat gebeuren, wat ik doe. Kinderen werken nu veel beter mee...
 • Door de cursus geef ik nu het kleine kind een stem
 • De hele cursus was zelf een en al verbinding! Mooie metaforen, prachtige verhalen. Ik heb me geen moment verveeld
 • Alle bijeenkomsten waren erg inspirerend
 • Ik heb meer hart voor ouders gekregen. Kan nu beter naast hen staan
 • Ik voelde altijd al dat opvoedprogramma's niet toereikend waren om problemen op te lossen. Ik begrijp nu dat ik ook aandacht aan de band tussen ouders en kind moet besteden
 • Ik ga nu hechting veel centraler stellen in mijn werk: daar draait het echt om
 • De cursus was fantastisch. Mijn grootste zorg is nu: hoe neem ik mijn collega's mee in alles wat ik geleerd heb
 • Er wordt in de cursus echt andere taal gesproken. Binnen mijn instelling gaat alles om diagnoses en over de 'vorm' waarin het probleem 'weggezet' wordt. De cliënt zelf komt bij dat proces nauwelijks aan het woord... Deze cursus biedt handvatten om het proces met ouders en kind samen woorden te geven, wat al een vorm van hulp ís
 • Ik luister nu veel beter naar het kind, let beter op het kind tijdens het gesprek
 • Door de cursus ben ik erg geïnspireerd. Er is nog een wereld te winnen binnen de jeugdzorg!Basistraining Focus op Hechting in Utrecht

Het doel van de training is dat de deelnemer inzicht krijgt in het enorme belang van een positieve band tussen ouders en hun kind. Deze band ligt ten grondslag aan het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouders als kind. Uit recent wetenschappelijk onderzoek wordt dit belang bevestigd. Een positieve relatievorming tussen ouders en kind beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen van het kind in positieve zin. Er is een samenhang aangetoond tussen een veilige hechting en een gezonde agressieregulatie, voldoende stressbestendigheid, schoolresultaten en het vermogen tot het opbouwen van vriendschappen en latere partnerrelaties.
Binnen deze training die gebaseerd is op professionals die werken met ouders en hun jonge kind, worden handreikingen gedaan om de relatievorming tussen ouders en kind positief te beïnvloeden waar dat mogelijk is: in de omgang met de baby, in de gesprekken met de ouders of met ouders én kind.
Met behulp van taal - de goede woorden - kunnen ouders en kind geholpen worden om de weg naar elkaar terug te vinden, ver voordat er sprake is van verregaande verwijdering. Dit 'helpen hechten' kan plaatsvinden binnen het dagelijkse werk van de professional: er hoeven geen nieuwe werkzaamheden bij te komen.

 • De deelnemer verwerft binnen de training kennis over en inzicht in de (subtiele) signalen die in een ouder-kindrelatie kunnen wijzen op een onveilige, zich in negatieve zin ontwikkelende band en de deelnemer leert om vanuit verschillende invalshoeken de band tussen ouders en kind te beoordelen. Gangbare begrippen komen daarbij aan de orde, zoals afstemming, responsiviteit, sensibiliteit, mentaliseren, herhalen.
 • De deelnemer verwerft kennis over en inzicht in de oorzaken van een verstoring in de hechting tussen ouders en kind.
 • De deelnemer leert achter voorkomende vragen van ouders op het spreekuur van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de kwaliteit van de hechtingsrelatie kennen.
 • De deelnemer leert aan de hand van de methode van het 'ééngespreksmodel', de band tussen ouders en kind positief te beïnvloeden.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de criteria voor verwijzing naar de generalistische basis GGZ.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de grondhouding van de professional als hulpverlener in relatie tot ouders en kind.

Kosten: 828 euro inclusief syllabus en boek "Eerste hulp bij hechting", excl. BTW (inclusief 997,25)

Voor JGZ artsen en verpleegkundigen is er een accreditatie voor 12 punten

Data najaarstraining: woensdagmiddag 5 & 19 september, 3 & 10 oktober

Na inschrijving en bevestiging ontvang je een factuur.