Eerste hulp bij hechting

In 2015 verscheen het boek Eerste hulp bij hechting, geschreven door Paulien Kuipers, uitgegeven door de Tijdstroom Uitgeverij (ISBN: 9789058982834). 
Het boek kost in de winkel € 29,- maar kan nu bij Stichting Kinderleven voor € 25,- (incl. BTW) besteld worden plus € 2,-  verzendkosten.

Het boek is een pleidooi voor effectieve hulp aan ouders en hun jonge kinderen, wanneer zij onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de verstoring in de hechting worden uitgebreid besproken.

Paulien Kuipers gaat diepgaand in op oorzaken en gevolgen van een onveilige hechting en op de essentie van het werk van de 'hechtingstherapeut'. Ze beschrijft aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe deze de band tussen ouders en kind positief kan beïnvloeden en hoe gesproken taal - woorden van het hart - kan helpen om de band tussen ouders en kind te helen en de liefde tussen hen opnieuw te laten stromen. Het blijkt dat ook het jonge kind van meet af aan gevoelig is voor taal en de diepere betekenis van woorden. Het ééngespreksmodel en het vijfstappenmodel voor de hulpverlener worden in dit boek gepresenteerd. (TNO heeft onlangs een onderzoek afgesloten naar de effectiviteit van deze aanpak met positief resultaat).

Aan het boek liggen veel ervaringen van ouders, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderpsychologen en jeugd- en jongerenwerkers ten grondslag. Voor hen is het boek bestemd.