Behandelingen, hoe werkt dat?

Ouders die bezorgd zijn over de band met hun kind  kunnen zichzelf aanmelden en hebben hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of jeugdarts, of een beschikking van de gemeente waarin zij wonen. Na een aanmeldingsgesprek wordt er in één gesprek of meerdere consulten gewerkt aan een positief herstel van de ouder-kind relatie. Kosten hangen af van de manier waarop u verzekerd bent maar in principe worden de kosten door de gemeente vergoed. 

Soms is één gesprek voldoende.

Soms komen ouders met hun kind een aantal keren op gesprek (meestal 5 gesprekken).

De behandelingen vinden plaats bij Stichting Kinderleven, Wethouder van Caldenborghlaan 43 Maastricht. We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden.  

De behandelaars zijn Paulien Kuipers, Irene Mol,  en Nicole van der Veeke en Marjon Bürer. 
Kijk hier voor meer uitgebreide informatie. 

Voor een langduriger traject indien dat nodig is wordt u  meestal  doorverwezen naar een GGZ instelling.

Ook voor het langdurige traject heeft u, om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing van de huisarts of het Ouder Kind Team nodig. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars en gemeenten de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ.