NSPOH en Stichting Kinderleven tekenen overeenkomst

Een grote stap voorwaarts op het gebied van preventie jeugdproblemen! 

De NSPOH biedt vanaf nu alle jeugdartsen en -verpleegkundigen i.o. een training om hechtingsproblemen bij ouders en hun jonge kind te leren signaleren en bespreekbaar te maken. Ook wordt geleerd hoe ouders en kind te helpen hun onderlinge band te verbeteren, daar waar deze zich in onvoldoende mate positief ontwikkelt. De training is opgenomen in het basispakket van de opleiding. Stichting Kinderleven ontwikkelde de training en TNO onderzocht de training op haar effectiviteit. Inmiddels zijn er al meer JGZ-professionals in het land getraind in hechtingsvraagstukkenvolgens de methode van Kinderleven. Dat nu ook de op te leiden artsen en verpleegkundigen hierin getraind en geschoold gaan worden, is een grote stap voorwaarts op het terrein van preventie. Immers, juist een onveilige ouder-kind band vergroot in hoge mate de kansen op ontwikkelings-problemen van het kind: zowel op cognitief gebied, als ook op sociaal en emotioneel gebied.

Omdat op het consultatiebureau 95% van alle kinderen met hun ouders wordt gezien, is dat dé plaats waar een beginnende onveilige band op tijd gesignaleerd en ten positieve gekeerd kan worden.

Op 13 december 2018 tekenden Stichting Kinderleven en de NSPOH het samenwerkingscontract. Een feestelijk gebeurtenis, met name voor alle ouders en kinderen die in de toekomst met de opgeleide JGZ professionals op het consultatiebureau te maken krijgen!