Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Masterclass 1: Train de Trainer 2018 VERVALT

Masterclass 1: Train de trainer
 
Masterclass 1 is bestemd voor pedagogen, psychologen en 
kinderartsen. Ook universitair en HBO-geschoolden met een 
andere opleiding maar werkzaam met ouders en jonge kinderen op het vlak van hechting kunnen zich inschrijven. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers na de Masterclass 1 zelfstandig 
trainingen kunnen geven met het materiaal van Stichting 
Kinderleven en een licentie van Stichting Kinderleven. 
 
Masterclass 1 kan gevolgd worden na de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 1, het Coachingstraject en het mee-
lopen (al co-trainer) met een Basistraining vormen samen de bagage waardoor je voldoende toegerust bent om zelf te trainen, coaching on the job  en lezingen te houden. Na het hele traject 
ontvangt de deelnemer een certificatie. Stichting Kinderleven 
Licentie Trainer is een keurmerk dat wordt toegekend aan 
professionals die het traject Masterclass 1 hebben doorlopen.
De vraag naar trainingen groeit zo hard dat we menen er goed aante doen om de trainingenonderte brengen in een landelijke koepel. Daar zijn we mee in onderhandeling. Op deze manier kan de basistraining "Focus op hechting" landelijk uitgerold worden. 
 
Met de licentie kan de deelnemer zelfstandig trainingen verzorgen binnen zijn/haar organisatie of via Stichting Kinderleven met schriftelijk en digitaal materiaal van de Stichting. Hiervoor worden aparte afspraken met de licentiehouders gemaakt.