Aanmelden behandelingen

Elke ouder en verzorger die verlangt naar een betere band met zijn (pleeg/adoptie) kind, is welkom bij Stichting Kinderleven. Wij hanteren geen wachtlijst.

Ouders kunnen zich zelf aanmelden bij het behandelcentrum van Stichting Kinderleven. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of van de jeugdarts, of een beschikking via de gemeente waarin u woont. De verwijzing is nodig om de hulpverlening aan u en uw kind vergoed te krijgen door de Gemeente. De verwijzing dient op naam van uw kind te staan. Totdat uw kind 18 jaar is, zijn er voor u geen extra kosten aan verbonden.
Wanneer u als ouders beiden het gezag over uw kind heeft, is van u beiden een handtekening als toestemming voor de behandeling nodig. 

Via deze link  (volgt nog) komt u bij ons aanmeldformulier. 

Wanneer wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, neemt onze secretaresse contact met u op om een eerste afspraak in te plannen. U ontvangt dan tevens een uitnodiging waarin staat welke informatie u voor het eerste gesprek dient mee te nemen.
Wij streven ernaar om de intake zo snel mogelijk na aanmelding in te plannen. De hulpverlener die de intake doet wordt ook de behandelaar in het vervolgtraject.