Stichting Kinderleven voor hulpverleners

Stichting Kinderleven heeft twee specialismen:
1. Het is een kenniscentrum voor professionals in de jeugdhulpverlening en  jeugdgezondheidszorg,
2. Het is een behandelcentrum voor ouders met hun (jonge) kinderen, die zorgen hebben over de ouder-kind band. 
 

Samenwerkverbanden

De Stichting Kinderleven werkt samen met: 
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg
Envida
Xonar
TNO
RIAGG
Maastricht Heuvelland
 
(under construction)

trainingEN Stichting Kinderleven voorjaar 2018

 
Masterclass 1 is vervallen
 
 
 
 
Wil je het ééngespreksmodel van Kinderleven onder de knie krijgen? Of wil je binnen je werk als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, psycholoog, pedagoog, jeugd-en jongerenwerker, babycoach, osteopaat, fysiotherapeut kinder- of jeugdarts, jeugdverpleegkundige of anderszins je meer verdiepen in het thema ‘hechting’, dan kun je onze Basistraining volgen van vier halve dagen inUtrecht. Deze trainingen starten weer in het voorjaar 2018. 
 
Wil je je trainen in het Eengespreksmodel  en het Vijfstappenmodel?
Dan kun je, nadat je de basisopleiding hebt gevolgd, je inschrijven voor de Kinderleven Masterclass 2: Verdieping GGZ.  Deze  masterclass bestaat uit 2 hele dagen, gevolgd door een verplicht coachingtraject. Bij gebleken deskundigheid volgt een certificatie. 
 
Kijk bij de verschillende opleidingen voor extra informatie en inschrijvingsformulier.

 
 
 

aanbod kenniscentrum                          meer lezen

1 Voorlichtingsbijeenkomst
2 Scholing psychologen
3 Scholing overige zorgverleners 
4 Intervisie begeleiding
5 Supervisie begeleiding (geaccrediteerd)
6 Coaching on the job 
7 Advies t.a.v. opstellen pedagogisch plan
8 Beleidsontwikkeling
9 Werkplaats
10 Hier komt wellicht uw specifieke verzoek

Wij formuleren graag een aanbod op maat voor u en uw instelling


 

Vragen?