Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Wat kunnen we voor u doen?

Hebt u een vraag over veilige hechting of zoekt u hulp? Vraag het ons.

Basistraining Voorjaar 2018

De data voor de voorjaarstraining 2018 zijn bekend: woensdagmiddag 10 en 24 januari, 7 en 28 februari 

De inschrijving is gestart.

Masterclasses starten  voorjaar 2018

 
 

Nieuwsbrief september 2017

 

Artikel in Vakblad Vroeg: praktische handvatten voor een veilige start, geschreven door Paulien Kuipers

Agenda

De Argumentenfabriek inventariseert de interventies en programma's die er in nederland zijn...

Scholing voor POH-ers

22-03-2017 12:19
POH-ers over herkenning van hechtingsproblemen in de huisartsenpraktijk. Locatie Stichting...

Pilot coaching

17-03-2017 12:15
In september start het coachingstraject bij Stichting Kinderleven. Op 17 maart, 7 april en 12 mei...
Het Babyhuis in Dordrecht viert haar driejarig bestaan. In het Babyhuis worden ouders en jonge...
Op donderdag 9 maart vindt in Helmond de feestelijke opening van het centrum voor geboorte en gezin...
<< 1 | 2

Nieuws

Nieuwsbrief december

26-12-2016 16:43
Nummer 9 is verschenen

 

webmaster:   info@stichtingkinderleven.nl  

 

Goed nieuws in regeerakkoord

In navolging van de Gezondheidsraad heeft de nieuwe regering het belang van veilige hechting hoog genoteerd in het regeerakkoord.

De Gezondheidsraad had het belang van veilige hechting in 2016 al als speerpunt aangewezen nadat de toenmalige staatssecretaris van Rijn de Raad om advies had gevraagd. In zijn brief schreef hij:  “Het integraal, preventief werken aan het voorkomen van vroegkinderlijke trauma's en onveilige hechting raakt alle aspecten van het VWS-beleid: van het beleid rondom het veilig en gezond opgroeien van kinderen tot aan het verbeteren van de gezondheid van volwassenen. Dit vergt bewustwording. Door goede preventie en alertheid bij professionals op het moment dat een kind lijdt aan hechtingsproblematiek / trauma kunnen we met elkaar zorgen voor een gezond en veilig klimaat om op te groeien." 

Met de komst van de nieuwe regering was het afwachten of het belang van veilige hechting nog steeds hoog op de agenda staat. En ja, …gelukkig wel! Op pagina 15 van het Regeerakkoord staat onder het kopje Jeugdhulp als eerste punt: "Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen."

Dit zijn exact ook de uitgangspunten van Stichting Kinderleven. De expertise en kennis van Stichting Kinderleven over de positieve relatievorming van ouders en kind en adequate signalerings- en interventiemethoden is ver ontwikkeld en wordt op dit moment breed verspreid onder professionals van de jeugdgezondheidszorg. Veilige hechting als belangrijk aandachtspunt in de JGZ wordt daarmee ingevuld. En de ouders? Die worden geïnformeerd via een prachtige folder die door de provincie Limburg mede is vormgegeven en verspreid wordt onder ouders met een kind van nul tot vier jaar. 

Tussen de 30 en 40% van alle gezonde, thuiswonende kinderen tot twaalf jaar groeien op vanuit een onveilige gehechtheidsrelatie, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast blijkt dat tenminste één op de zeven kinderen tussen nul en vier jaar psychische problemen heeft die hun ontwikkeling ernstig beïnvloeden.

Dit betekent in ieder geval dat ongeveer 65% van de gezonde thuiswonende kinderen een veilige band met hun ouders heeft. Zij maken in hun leven een goede start. Dat laatste geldt niet voor de groep onveilig gehechte kinderen. De kans is groot dat deze jonge kinderen uit balans raken en waakzaam, over-alert of huilerig worden of reageren met slaap- of eetproblemen (wat niet wil zeggen dat elk extreem huilgedrag, slaap-of eetprobleem een hechtingsprobleem als oorzaak heeft).

Bij onveilige hechting botert niet goed tussen kind en ouders. Ze kunnen elkaar niet ‘lezen’ en begrijpen elkaar niet. Het kind wordt hierdoor eenzaam en raakt in emotionele nood. Dat het niet botert is vaak niemands schuld. Factoren van buitenaf (zoals een moeilijke zwangerschap en familieproblemen) kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de verstoring. Vroeggeboorte kan ook een belangrijke factor zijn. Het risico bij onveilige hechting is dat een negatief interactiepatroon, inclusief negatief gedrag van het kind, zich mettertijd zal versterken, wanneer hulp uitblijft. Naast probleemgedrag van het kind behoren ook kindermishandeling of emotionele verwaarlozing tot de mogelijke gevolgen.                                                                                         

Vaak is het zo dat tegen de tijd dat ouders aankloppen voor hulp, negatieve gedragspatronen die in de allereerste periode ontstaan zijn een vaste vorm aangenomen hebben. Daarom is het zó belangrijk om al vanaf het eerste begin hulp te bieden en ouders en kind een kans op een fijne relatie te geven.

Fijn dat de overheid dit inziet!

Folder /affiche voor ouders bestellen

Op 10 mei jl. zijn folders en affiches voor ouders met jonge kinderen gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis in Maastricht. De Provincie Limburg heeft het maken van deze folder mogelijk gemaakt. De folder geeft ouders informatie over het belang van een fijne ouder-kind band voor de ontwikkeling van hun kind. 
 
 
 

STICHTING KINDERLEVEN  

De kern van Stichting Kinderleven is om met woorden van het hart de band tussen mensen - ouders en kind – te helen en de liefde tussen hen (opnieuw) te laten stromen middels verbindingstaal en een verbindende grondhouding. 

Stichting Kinderleven richt zich op het verbeteren van de band tussen ouders en hun (jonge) kind in de breedste zin van het woord.
 
Stichting Kinderleven is in 2016 opgesplitst in Stichting Kinderleven Behandelcentrum en Stichting Kinderleven Kenniscentrum.
 
Stichting Kinderleven Behandelcentrum is er voor ouders en kinderen om hen te helpen hun relatie te verbeteren. Elke week bezoeken gemiddeld 30 ouders met hun jonge kind onze praktijk.
 
Stichting Kinderleven Kenniscentrum is er voor professionals. Middels lezingen, congressen, publicaties, coaching, onderzoek en training/opleiding bevordert het Kenniscentrum deskundigheid op het terrein van hechting. De maatschappelijke discussie over de relatie tussen ouders en kinderen staat hoog in het vaandel.
 

 

BOEK 'EERSTE HULP BIJ HECHTING' 

 

Het boek van Paulien Kuipers 'Eerste hulp bij hechting', is in de boekhandel of bij uitgeverij de TIJDSTROOM te bestellen. 

Eerste hulp bij hechting is een pleidooi voor effectieve hulp aan ouders en hun jonge kinderen, wanneer zij onvoldoende op elkaar afgestemd raken.

Factoren van buitenaf spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de verstoring in de hechting: een vroeggeboorte, een moeilijke zwangerschap, familieproblemen of onveilige hechtingspatronen van de ouders in hun eigen jeugd zijn hier voorbeelden van. Het risico is aanwezig dat negatieve interactiepatronen zich mettertijd zullen versterken. Daarom is het onderkennen ervan in een vroeg stadium belangrijk. Evenals het bieden van hulp daarbij.

ISBN nummer: 9789058982834
238 blz.
€ 24,00 (plus € 1,95 verzendkosten)