Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER MASTERCLASS 1: TRAIN DE TRAINER 2018

Hierbij geef ik me op voor Masterclass 1: Train de Trainer

Masterclass 1: Train de Trainer 2018

Masterclass 1: Train de trainer
 
Masterclass 1 is bestemd voor pedagogen, psychologen en 
kinderartsen. Ook universitair en HBO-geschoolden met een 
andere opleiding maar werkzaam met ouders en jonge kinderen op het vlak van hechting kunnen zich inschrijven. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers na de Masterclass 1 zelfstandig 
trainingen kunnen geven met het materiaal van Stichting 
Kinderleven en een licentie van Stichting Kinderleven. 
 
Masterclass 1 kan gevolgd worden na de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 1, het Coachingstraject en het mee-
lopen (al co-trainer) met een Basistraining vormen samen de bagage waardoor je voldoende toegerust bent om zelf te trainen, coaching on the job  en lezingen te houden. Na het hele traject 
ontvangt de deelnemer een certificatie. Stichting Kinderleven 
Licentie Trainer is een keurmerk dat wordt toegekend aan 
professionals die het traject Masterclass 1 hebben doorlopen.
Masterclass 1 is bestemd voor pedagogen, psychologen en 
kinderartsen. Ook universitair en HBO-geschoolden met een 
andere opleiding maar werkzaam met ouders en jonge kinderen op het vlak van hechting kunnen zich inschrijven. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers na de Masterclass 1 zelfstandig 
trainingen kunnen geven met het materiaal van Stichting 
Kinderleven en een licentie van Stichting Kinderleven. 
Masterclass 1 kan gevolgd worden na de Basistraining. 
 
De Basistraining, Masterclass 1, het Coaching-traject en het mee-
lopen (als co-trainer) met een Basistraining vormen samen de bagage waardoor je voldoende toegerust bent om zelf de training Focus op Hechting te geven, of collega’s te coachen in hechtingsvraagstukken of lezingen over dit onderwerp te houden. Na het hele traject ontvangt de deelnemer een certificaat. Stichting Kinderleven Licentie Trainer is een keurmerk dat wordt toegekend aan professionals die het traject Masterclass 1 hebben doorlopen.
 
Met de licentie kan de deelnemer zelfstandig trainingen verzorgen binnen zijn/haar organisatie of via Stichting Kinderleven met schriftelijk en digitaal materiaal van de Stichting. Hiervoor worden aparte afspraken met de licentiehouders gemaakt. 

2 Bijeenkomsten
Plaats: Eindhoven
Vrijdag van 10:00 - 16:30 uur

 

Data: 9 maart en 23 maart 2018

Prijs: € 2.400,- (ex BTW)
Incl.   - lesmateriaal
         - 4 keer coaching
         - coaching als trainer (meelopen als co-trainer met basistraining)
 
De training gaat alleen door met minimaal 5 deelnemers. Het maximum is 8 deelnemers.
Accreditatie wordt aangevraagd.

 

Masterclass 1 Uitgewerkt

Na het gevolgd hebben van een basistraining Focus op Hechting (kosten € 593,-  incl.BTW, reeds betaald) of JGZ training (oude versie basistraining) kan er gestart worden met Masterclass 1.

De Masterclass 1 bestaat uit:

2 dagbijeenkomsten (totaal 12 uur)

4 coaching-bijeenkomsten van 3 uur (totaal 12 uur) 

Meelopen als co-trainer bij een basistraining (4 dagdelen, 14 uur)
Overleg na iedere bijeenkomst (4 uur)

Kosten Masterclass 1  (inclusief lesmateriaal)    € 2.400,-  

BTW 21%                                                             €    504,-

Totale kosten inclusief BTW                                 € 2.904,-

 

Voor losse, aparte coaching-bijeenkomsten wordt  € 150,- euro gerekend.
De 4 coaching-bijeenkomsten voor Masterclass 1 en het overleg na het meelopen als co-trainer zijn bij de prijs inbegrepen.

 
Totale kosten inclusief BTW       € 3.509,-Masterclass 1: Uitgewerkt
 
Masterclass 1 bestaat uit:
 
Het zelf gevolgd hebben van een basistraining
Kosten basistraining         € 500,- 
 
Het volgen van de 2 bijeenkomsten 
Masterclass 1 van 6 uur
 
4 coachingsbijeenkomsten van 2 uur
 
Meelopen als co-trainer bij een 
basistraining (4 dagdelen)
Overleg na iedere bijeenkomst
 
Kosten Masterclass 1     € 2.400,-
Totale kosten (inclusief lesmateriaal)    € 2.900,-
BTW 21%    €     609,-
 
Totale kosten inclusief BTW    € 3.509,-