Contact

St. Servaasklooster 36
Maastricht
6211 TE
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Inschrijvingsformulier Basistraining voorjaar 2018

Met het indienen van het formulier schrijf je je in voor de training van 4 middagen in Utrecht. Je ontvangt een bevestiging en daarna een factuur. Met deze inschrijving ga je een overeenkomst aan met Stichting Kinderleven.

Locatie: Opleidingsinstelling GGZ-VS Catharijneborch 
Catharijnesingel 56
3511 GE UTRECHT 
 

inhoud van de basistraining 

Het doel van de training is dat de deelnemer inzicht krijgt in het enorme belang van een positieve band tussen ouders en hun kind. Deze band ligt ten grondslag aan het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouders als kind. Uit recent wetenschappelijk onderzoek wordt dit belang bevestigd. Een positieve relatievorming tussen ouders en kind beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen van het kind in positieve zin. Er is een samenhang aangetoond tussen een veilige hechting en een gezonde agressieregulatie, voldoende stressbestendigheid, schoolresultaten en het vermogen tot het opbouwen van vriendschappen en latere partnerrelaties.
Binnen deze training die gebaseerd is op professionals die werken met ouders en hunjonge kind, worden handreikingen gedaan om de relatievorming tussen ouders en kind positief te beïnvloeden waar dat mogelijk is: in de omgang met de baby, in de gesprekken met de ouders of met ouders én kind.
Met behulp van taal – de goede woorden - kunnen ouders en kind geholpen worden om de weg naar elkaar terug te vinden, ver voordat er sprake is van verregaande verwijdering. Dit ‘helpen hechten’ kan plaatsvinden binnen het dagelijkse werk van de professional: er hoeven geen nieuwe werkzaamheden bij te komen.
 
De Basistraining is verplicht voor mensen die Masterclass 1 en/of 2 willen volgen.
 • De deelnemer verwerft binnen de training kennis over en inzicht in de (subtiele) signalen die in een ouder-kind
 • relatie kunnen wijzen op een onveilige, zich in negatieve zin ontwikkelende band en de deelnemer leert om
 • vanuit verschillende invalshoeken de band tussen ouders en kind te beoordelen. Gangbare begrippen komen
 • daarbij aan de orde, zoals afstemming, responsiviteit, sensibiliteit, mentaliseren, herhalen.
 • De deelnemer verwerft kennis over en inzicht in de oorzaken van een verstoring in de hechting tussen ouders en
 • kind.
 • De deelnemer leert achter voorkomende vragen van ouders op het spreekuur van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
 • de kwaliteit van de hechtingsrelatie kennen.
 • De deelnemer leert aan de hand van de methode van het ‘ééngespreksmodel’, de band tussen ouders en kind positief te beïnvloeden.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de criteria voor verwijzing naar de generalistische basis GGZ.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de grondhouding van de professional als hulpverlener in relatie tot ouders en kind.

4 bijeenkomsten in Utrecht 
Woensdag van 13:00 - 16:30 uur

Data voorjaarstraining: 10 en 24 januari, 7 en 28 februari 2018

Kosten  € 500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal 

Na inschrijving en bevestiging ontvang je een factuur.

 
 

 
 

Evaluatie eerste Basistraining

De eerste basistraining in Utrecht is zeer positief beoordeeld door de deelnemers.